<

Sferometri

Sferometri on laite, jolla voidaan mitata pinnan tasomaisuutta, koveruutta, tai kuperuutta. Laitetta voidaan siis käyttää vaikkapa kaukoputken pääpeilin polttovälin määrittämiseen, tasojen valmistuksessa, tai vaikkapa linssien kaarevuussäteiden mittaamiseen. Levyn pohjaan on liimattu kolme tarkkamittaista kovametallikuulaa ja keskellä oleva mittakello mittaa poikkeamaa tasosta tai muusta referenssipinnasta.


4mm paksuisen teräslevyn pohjasta näkyy kuulat ja mittakärki. Kun halutaan määrittää peilin polttoväli, sferometri täytyy ensin kalibroida jollakin tasaisella alustalla. Paras tapa olisi kalibroida optisella tasolla. Kalibroinnin jälkeen kuopan syvyys (sagitta) voidaan mitata, ja peilin kaarevuussäde R ja polttoväli f saadaan laskemalla seuraavista kaavoista:

r = kuulien keskipisteen etäisyys sferometrin keskiakselille
h = mittakellon ilmoittama poikkeama
R_k = sferometrin kuulien säde

Kuulien säde R_k lisätään kaavaan kun mitataan koveraa pintaa ja vähennetään kuperaa pintaa mitattaessa.

Mikäli sferometriä ei ole käytettävissä, löytyy myös toinen yksinkertaisempi tapa polttovälin määrittämiseen. Peilin päälle voidaan asentaa jokin suora rima (esim. alumiiniprofiili) ja peilissä oleva kuopan syvyys h voidaan mitata työntömitalla. Mikäli peilin halkaisija on D, peilin kaarevuussäde ja polttoväli voidaan laskea kaavoista:

Tekninen piirrustus sferometrista (.pdf)